Σύνθεση Arredo

Όπως στα κυβιστικά έργα τέχνης έτσι και στη σύνθεση Arredo τα κουτιά χωρίζονται και συνθέτονται ξανά σε πολλές μορφές. παίζοντας με τις διαστάσεις –βάθος και ύψος-και τα χρώματα δημιουργείται ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Κατηγορία: