Σύνθεση Polo

Σύνθεση με απλό σχεδιασμό με διακριτικές βιτρίνες με φωτισμό και έξυπνη βάση με χώρο για την τηλεόραση.

Κατηγορία: