Τραπεζαρία Vista

Η τραπεζαρία Vista είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού πολλών υλικών. Δρυς, λάκα ή τζάμι συνυπάρχουν αρμονικά και πλαισιωμένα από τον φωτισμό δημιουργούν μία διαφορετική τραπεζαρία.