Σύνθεση Decor

Η σύνθεση Decor με το ασύμμετρο στυλ της και το συνδυασμό των υλικών της δημιουργεί μια αίσθηση διαφορετικότητας. Η δυνατοτήτα αυξομοίωσης του μήκους της βάσης την καθιστά εύκολα προσαρμόσιμη και ευέλικτη.

Κατηγορία: